Om mig

Jag är född, uppvuxen och utbildad i Tyskland. Tyska är mitt modersmål.

Mellan 1997 och 2001 bodde jag i Stockholm. Nu är jag bosatt i södra Sverige sedan 2008. Efter min universitetsexamen i arkeologi och skandinavistik har jag varit verksam för museer och företag i både Tyskland och Sverige. Jag har till exempel översatt utställningstexter och informationsmaterial, tjänstgjort på ekonomiavdelningen hos en tysk biltillverkare och arbetar än idag som museipedagog och tysklärare.

Med min bakgrund är jag din kompetenta kontakt för det tysk-svenska utbytet när det gäller språk, kultur och näringsliv.